Hrvatska udruga za rashladnu i klima tehniku i dizalice topline (HURKT) još je jednom upozorila stručnu i širu javnost na problematiku povlačenja pojedinih radnih tvari iz uporabe. Pri tome se ponajviše radi o radnim tvarima R 404A (čiji udio u rashladnim sustavima u trgovinama i sličnim objektima u Hrvatskoj doseže čak 80%!) i R 507A. Naime, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima ('F-Gas Regulativom'), već od prvoga dana 2018. godine nastupila su ograničenja primjene spomenutih radnih tvari. Tako se ukupne količine novoproizvedenih radnih tvari (na osnovi njihove ukupne vrijednosti ekvivalenta ugljičnog dioksida) koje se stavljaju u promet na tržištu zemalja Europske unije trebaju smanjiti za oko 40%. Isto tako, od 2020. godine se zabranjuje primjene novoproizvedenih količina R 404A za servisiranje i održavanje postojećih rashladnih sustava.
U skladu s time, objavljen je i letak koji su zajednički objavile vodeće europske stručne udruge iz područja rashladne i klimatizacijske tehnike: Europsko udruženje za hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline (AREA), Udruženje europskih proizvođača komponenti (ASERCOM), Europski proizvođači fluoriranih ugljikovodika i sumpornog heksafluorida (EFCTC) i Europsko partnerstvo za energiju i okoliš (EPEE). Tim se letkom pokazuje pokazuje se zašto su se europske industrijske i strukovne udruge uopće povezale kako bi upozorile javnost na važnost prestanka korištenja radnih tvari čije vrijednosti potencijala globalnog zagrijavanja (GWP) više ne zadovoljavaju odredbe propisa.