Zadnji korak (glavni terenski pregled) uoči potpisivanja ugovora za projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ludbreg, koji obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), rekonstrukciju, gradnju i nadgradnju javne odvodnje te izgradnju sustava javne vodoopskrbe na nepokrivenom području, nedavno je završen. 

Vrijednost projekta je gotovo 460 milijuna kuna, a on obuhvaća područje Ludbrega te općina Martijanec i Sveti Đurđ. 

"Riječ je o jednom od strateških projekata za razvoj grada. Kad smo krenuli, još 2013. godine s pričom oko sanacije odlagališta otpada, sve je vodilo k tome da se odgovorno i održivo brinemo o prirodi koja nas okružuje. Ludbreg je danas jedan od gradova koji se nalaze pri hrvatskom vrhu po brizi oko zaštite okoliša kroz pravilno gospodarenje otpadom. Još nam je ostao jedan važan element, a to je urediti kanalizacijsku mrežu, odnosno ispuštanje otpadnih voda u rijeku Bednju, zaustaviti ju u potpunosti i vraćati ju u prirodu pročišćenu kroz pročistač otpadnih voda", rekao je gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić


Početak radova 

"Ono što me malo žalosti je da će projekt morati još malo narasti u vrijednosti jer su cijene izvođenja radova otišle drastično prema gore, a to će se odraziti i na vrijednost samog projekta", izjavio je Bilić. 

Prema njegovim očekivanjima, potpis ugovora i raspisivanje prvih nabava za početak radova trebali bi uslijediti u sljedećih šest mjeseci. "Svi željno iščekujemo da se ta priča pokrene i onda će svi stanovnici tih triju jedinica lokalnih samouprava imati pristup novoj kanalizacijskoj mreži", napomenuo je. 

Analizom postojećeg stanja vodoopskrbe ustanovljeno je da samo u dijelu naselja Globočec Ludbreški i Čukovec nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, tj. na tim dijelovima vodoopskrba se odvija malim lokalnim vodovodima, izvijestio je Grad Ludbreg

"Jedan dio naših sugrađana u Globočecu i Čukovcu dobit će novi vodovod tako da će priključenost na mrežu javnog gradskog vodovoda, odnosno Varkomovog vodovoda biti gotovo 100 posto i tako ćemo osigurati sve civilizacijske uvjete koji su nužni da bi se grad normalno razvijao, čuvao svoju okolinu i kako bi i samim građanima i gospodarstvenicima omogućio da zajedno ispunjavaju suvremene zahtjeve očuvanja okoliša. Posebice nas veseli da ćemo time zaštiti i rijeku Bednju", kazao je ludbreški gradonačelnik.