U ovogodišnjem izboru za „Najbolji županijski EU“ projekt u Hrvatskoj konkuriralo je njih 37, a pobjedu u kategoriji „Doprinos znanosti i inovacijama“ odnio je projekt Istarske županije COASTENERGY - Blue energy in ports and coastal urban areas. Također, isti projekt osvojio je i visoko treće mjesto po izboru javnosti. Ovaj projekt će upravo doprinijeti mogućnosti korištenja plave energije, odnosno potencijala mora i to ne samo za Istru, već za sve priobalne gradove i županije. 

Projekt COASTENERGY, ukupne vrijednosti u iznosu od 13,77 mil. kuna, provodio se od 2019. do kraja 2021., unutar programa INTERREG V-A Italija Hrvatska. Nositelj projekta je bila Istarska Regionalna Energetska Agencija - IRENA. 

Projektom se željelo poboljšati okvirne uvjete za inovacije u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u prekograničnom području Italija - Hrvatska. Naime, plava energija je rastući sektor u Europi koji je potencijalni pokretač zapošljavanja i inovacija, a koji nije dovoljno iskorišten. Nastavio se razvijati model sustavnog pristupa energetskoj obnovi zgrada kulturne baštine. Utvrđena su uža pilot područja za implementaciju pilot projekta, a zbog položaja neposredno uz morsku obalu i statusa zaštićenosti kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Poreča, u Istarskoj županiji izabrana je Gradska Palača Grada Poreča

Zaštititi gradnju na obali

Za nju je izrađen strojarski projekt termotehničkih instalacija i elektrotehnički projekt ugradnje dizalice topline morska voda/voda za potrebe grijanja/hlađenja objekta. Nadalje, projekt se bavio analizom, procjenom i promocijom energetskog potencijala i infrastrukture u lukama i obalnim urbanim područjima na Mediteranu kako bi se poduzećima, organizacijama i ostalim zainteresiranim stranama olakšao razvoj inovacija te poslovnih ulaganja, primarno fokusiranih na termalnu energiju i energiju morskih valova. 

Osnovano je 9 obalnih energetskih čvorišta s najvećim potencijalom ulaganja, koja su aktivno uključila 40 talijanskih i hrvatskih poduzeća, a oformljen je i talijansko-hrvatski obalni energetski klaster, objavio je Istrain.