Sastanak na temu poboljšanja vodnog režima uslijed rada Hidroelektrane (HE) Lešće na rijeci Donjoj Dobri održan je koncem proteklog tjedna u Zagrebu, izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR)

Na sastanku se raspravljalo o tijeku izrade Idejnog rješenja i studije izvodljivosti za taj projekt u kojem sudjeluju Karlovačka županija, HEP Proizvodnja i Hrvatske vode

Cilj projekta je pridonijeti optimizaciji vodnog režima rijeke Dobre te poboljšati hidrološke, hidrauličke i geomorfološke parametre stanja njezina korita nizvodno od HE Lešće.