HEP Toplinarstvo poziva korisnike da obrate pažnju na promjene na računima za grijanje. Ne radi se o promjenama cijena već čak četiri nove stavke na računu. Građanima će od sada detaljne informacije o potrošnji toplinske energije biti iskazane kroz 18 elemenata na računu, a razlog za to su prilagodbe Zakonu o toplinarstvu, kažu u HEP Toplinarstvu.