Dok kao dobro rješenje za zamjenu R 410A kao do sada najviše korištene radne tvari u split i manjim multisplit sustavima klimatizacije u prvi plan sve više izlazi R 32, za sada još nije bilo prihvatljivog, nezapaljivog rješenja za veće multisplit i sustave klimatizacije s promjenjivim volumenom radne tvari (VRF). No, sada bi se to moglo promijeniti jer je nedavno predstavljena radna tvar s oznakom R 466A. Riječ je o radnoj tvari koju je razvila američka tvrtka Honeywell i koja se pojavljuje i pod trgovačkim nazivom Solstice N41. Pri tome se radi o smjesi R 32 (49%), R 125 (11,5%) i trifluorojodometana CF3I (39,5%). Nova radna tvar je posve neotrovna, nezapaljiva i negoriva pa ubraja se u skupinu A1 i ima potencijal globalnog zagrijavanja GWP = 730, odnosno svega 35% vrijednosti za R 410A. Ima vrlo slična termodinamička i fizikalna svojstva kao R 410A, zbog čega će biti potrebne zanemarive prilagodbe postojećih sustava klimatizacije. Ipak, kao manji nedostatak stručnjaci za sada spominju korištenje CF3I u sastavu čiji potencijal razgradnje ozona iznosi ODP = 0,01 - 0,02. Očekuje se da će se nova radna tvar na tržištu pojaviti već 2019. godine, objavio je njemački stručni časopis 'CCI.Zeitung'.