Radovi na Čikatu i Sunčanoj uvali u sklopu projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj počeli su ovaj tjedan. Vrijednost tog trenutačno najvećeg infrastrukturnog projekta na tome području iznosi 486 milijuna kuna. 

Izgradnjom crpnih stanica Čikat i Sunčana uvala, s pripadajućim tlačnim vodovima, sanitarne otpadne vode će se odvoditi na sustav Jamina i potom na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Kijac. Usporedno s izvedbom sanitarne kanalizacije, zamijenit će se dio vodovoda - opskrbnog cjevovoda. 

"Strateški ciljevi ovog projekta su povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje, sprječavanje negativnog utjecaja na okoliš, plaže te kvalitetu mora za kupanje, smanjenje infiltracije podzemnih voda, povećanje funkcionalnosti sustava odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu", objavio je Grad Mali Lošinj na društvenoj mreži Facebook.

 

Priključenje na UPOV 

Također, u sklopu tog projekta ovaj tjedan su krenuli radovi na gradilištu Miholašćica koje se nalazi u istoimenom naselju na otoku Cresu, objavio je Grad Cres na mreži Facebook. 

Tamo se, naime, gradi vodovodna mreža i sanitarna kanalizacija s crpnom stanicom, a projekt je predstavio Neven Kruljac, direktor investitora, tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj, naglasivši da je osnovni cilj projekta poboljšanje vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kako bi se zaštitili vodni resursi i okoliš. 

"U sklopu ovog projekta u Miholašćici će se izgraditi sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda koji obuhvaća 865 metara gravitacijskih kolektora te crpna stanica s tlačnim cjevovodom duljine 430 metara. Projektom je predviđena i rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže ukupne duljine 1.030 metara", rekao je. 

Gradonačelnik Cresa Marin Gregorović podsjetio je da će se, uz radove u Miholašćici, u sklopu projekta aglomeracije naselje Gavza priključiti na creski UPOV koji se dograđuje na drugi stupanj pročišćavanja, rekonstruirat će se crpna stanica Plavica te obnoviti šest kilometara kanalizacijskih cijevi u starom gradu.

voda banner