Kako bi se pridonijelo smanjenju poplavnih opasnosti i rizika te razvoju onih područja koja se suočavaju s rizikom od poplava, ali i širenju turističke infrastrukture i turizma čime se jača lokalno gospodarstvo i otvaraju nova radna mjesta, u Varaždinu su potpisani Ugovor o izvođenju radova na desnom dravskom nasipu i Ugovor za stručni nadzor građenja u vrijednosti 26,3 milijuna kuna. 
Nasip štiti sva naselja od Otoka Virje do Varaždina, 815 kućanstva gdje živi 3.090 stanovnika, te proizvodne pogone, farme i prometnice. Ugovori su dio Projekta strukturnih (investicijskih) mjera unutar FRISCO 1 projekta – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava, a sufinancira se u okviru prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. 

Značajno prelijevanje 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković naglasio je da je ovaj projekt rezultat dobre suradnje slovenskih i hrvatskih stručnjaka na području vodnog gospodarstva. "Ovaj se projekt realizira i velikim dijelom sufinancira iz projekta prekogranične suradnje za potrebe smanjenja rizika od poplava ovdje na rijeci Dravi, a isto tako to se čini i na rijekama Muri, Sutli, Bregani, Kupi i Dragonji. Ovaj projekt vrijedan je 26 milijuna kuna, od čega ćemo vjerojatno do 11 milijuna kuna osigurati upravo iz tog tzv. programa Frisco, međunarodne prekogranične suradnje, a preostalih 15 milijuna kuna uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda", izjavio je Đuroković. 
Postojeći desno-obalni nasip rijeke Drave, Otok Virje – Brezje izgrađen je 1968., dužine je 3.711 metara i visinski je vezan na razinu poplavne vode iz 1965. godine. Nakon poplave u studenom 2012. pri kojoj je došlo do značajnog prelijevanja i proboja nasipa, kojom su bila zahvaćena tri okolna naselja, sanirana su oštećenja te je djelomično rekonstruiran nasip. Izrađene su sveobuhvatne analize poplavnog događaja, započela je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nasipa te rješavanje složenih imovinsko-pravnih odnosa, objavile su Hrvatske vode

Nov način financiranja 

"U posljednjem desetljeću sve više smo suočeni s posljedicama elementarnih nepogoda i sve izraženijim klimatskim promjenama. Osobito mi je zadovoljstvo pratiti projekte koji imaju novi način financiranja, a prekogranična suradnja svakako je jedan od takvih novih načina financiranja", izjavio je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg izrazivši i zadovoljstvo što se putem prekogranične suradnje može osigurati oko 35 posto sredstava. 

Rok za provedbu projekta je 30 mjeseci što uključuje završetak građevinskih radova te ishođenje uporabne dozvole za građevinu.