Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras koncem proteklog tjedna obišli su radove na odvodnji u naselju Hlebine. Riječ je o radovima koji se provode u sklopu projekta Aglomeracije, koji sufinancira Europska unija, objavljeno je na stranicama Grada Koprivnice

"Trenutačno se radi na izgradnji gravitacijskog cjevovoda. Ugovorena vrijednost građevinskih radova s izvođačem, tvrtkom Radnik, za sustav odvodnje naselja Hlebine i Sigetec iznosi nešto više od 53 milijuna kuna", kazao je Jakšić. 

Radovima na sustavu odvodnje u tim naseljima planirana je izgradnja 27 881 metar kanalizacijske mreže i osam crpnih stanica. U Hlebinama je izgrađeno 9,5 km, a u Sigecu 3,5 km kanalizacije, rekao je Petras. 

"Radovi prilično dobro napreduju, tako da očekujemo njihov završetak da kraja ožujka sljedeće godine. Tlačni cjevovodi od Peteranca do Sigeca i od Sigeca do Hlebina su zatrpani te je ova cjelina u potpunosti funkcionalno gotova. Mogućnost priključenja očekujemo do proljeća iduće godine", kazao je.

voda na dlanu