Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta. Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. 

Projekt „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijedan je 143 milijuna kuna, od čega su 70% bespovratna sredstva (EU), 30% javna (nacionalna) sredstva, a izgradnja UPOV-a ugovorena je za 41.690.653 kn bez PDV-a. Unutar ovog projekta kao završna faza gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 42 milijuna kuna. Izgradnja UPOV-a je započela u travnju ove godine i od onda se na gradilištu radi svakodnevno. 

Trenutno je u izgradnji mehanički dio obrade otpadnih voda, te će se po završetku građevinskog dijela postavljati strojarska oprema, gruba i fina rešetka, pjeskolov i mastolov uz svu popratnu opremu“, naglašava direktor Davor Rukavina. Građevinski radovi na biološkom tretmanu uglavnom su gotovi, a trenutačno se vrši postavljanje strojarske opreme. U izgradnji je upravna zgrada, garaže i radiona. U toj će zgradi biti prostorije za djelatnike i nadzorni sustav, te laboratorij za analize otpadnih voda. Započeti su i radovi na prilaznoj cesti i sanaciji mosta na Šumetlici koji je dio prilaznog puta samom uređaju. Posljednja faza je izgradnja kolektora kojim će se pročišćena otpadna voda odvoditi do izljevnog mjesta u blizini rijeke Save.