U tijeku su radovi na zadnjem kilometru postavljanja cijevi kanalizacije u Novoj Subockoj. Ukupna dužina kanalizacijske mreže je 5,2 kilometra. Kanalizacijska odvodnja je dio Aglomeracije Brestača – Nova Subocka. 

Premda su cijevi kroz naselje Brestaču postavljene ranije, radovi na završetku II. etape kroz Novu Subocku počeli su 2018. godine, objavljeno je na službenim stranicama Grada Novske

Inače, grad čeka projekt Aglomeracije Novske kojim je predviđena izgradnja pročistača otpadnih kanalizacijskih voda. Tako bi se domaćinstva mogla početi priključivati na izgrađenu kanalizacijsku mrežu.