Početkom svibnja počeli su radovi na akumulaciji Švajcerija koja služi za prihvat vodnih valova sliva potoka Brdarica i zaštite od poplava, rasterećenje potoka Bukvik, opskrbu nizvodnih ribnjaka svježom vodom i, među ostalim, dopunjavanje vodom u sušnom razdoblju.

Prostor akumulacije Švajcerija površine je 18,5 ha. Ugovorena vrijednost radova iznosi 21,5 milijuna kuna. Hrvatske vode objavile su kako se završetak radova očekuje u roku od 36 mjeseci. 

Štetno djelovanje

 

Na prostoru Osječko-baranjske županije Hrvatske vode kontinuirano ulažu u poboljšanje sustava zaštite od štetnog djelovanja voda. "Hrvatske vode će i u budućem vremenu jednako predano raditi na zaštiti ljudi i dobara od opasnosti koje nose visoki vodostaji naših vodotoka, ali i građevinama koje će oplemeniti ovaj prostor i učiniti ga sigurnijim i ljepšim za život", naglasio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković

Navodnjavanje poljoprivrednih površina

 

Neki od projekata koji su u tijeku je i građenje akumulacije Kešinci na potoku Perić, pritoku Brane. Akumulacija Kešinci će po svom dovršetku osigurati akumuliranje dva milijuna m3 vode sa sliva potoka Perić te zaštitu naselja Kešinci i Semeljci, a utjecat će i na smanjenje vodostaja potoka Brana, Osatina i rijeke Vuke kod visokih vodostaja. 

Zbog čestih poplava sa sliva potoka Breznica predstoji izgradnja akumulacije uz naselje Kršinci obujma oko milijun m3 vode koja će osigurati zaštitu nizvodnog područja od poplava, ali i mogućnost korištenja vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina. 

Također, na području Našica planira se realizirati još jedna brdska akumulacija/retencija čime će se dodatno unaprijediti sustav zaštite i upravljanja oborinama na ovom području.