Prema HERA-inim podacima razdjelnici i kalorimetri ugrađeni su do sada u 48.100 stanova od ukupno 154.000 stanova u državi, koji se nalaze u zgradama s više od 70 stanova. Drugim riječima ti su mjerni uređaji do sada ugrađeni tek u 31% stanova, a krajnji rok je kraj ove godine. FZOEU je do sada zaprimio 426 zahtjeva za subvencioniranje gradnje razdjelnika i odobrio je 391 zahtjev za subvencioniranje 40, 60 ili 80% sume, na što je utrošeno 41,3 mil. kn. Prema Zakonu o tržištu toplinske energije oni koji razdjelnike ne ugrade bit će kažnjeni s kaznama između 10 i 50.000 kn. Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona provode inspektori za tlačnu opremu, u okviru nadzora tlačne opreme toplinskih sustava, piše Večernji