U Pločama koncem protekloga tjedna su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče. Realizacijom ovoga projekta rekonstruirat će se gotovo 15 km javne vodoopskrbe te će biti izgrađeno ili sanirano više od 54 km javne odvodnje i izgrađeno 25 crpnih stanica. 

Izgradit će se podmorski ispust ukupne duljine 2 364 m. Uz navedeno, izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ovim aktivnostima pridonijet će se očuvanju okoliša i čistoći mora. 


Grad novih mogućnosti 

"Ovo je izuzetno važan projekt za Grad Ploče i stanovnike ovoga kraja", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, naglasivši kako će realizacijom ovoga projekta na sustav javne odvodnje u aglomeraciji Ploče biti priključeno 3 140 novih stanovnika. 

"Ovaj projekt je kamen temeljac koji će po realizaciji od Ploča učiniti da bude grad novih mogućnosti", rekao je gradonačelnik Grada Ploče Mišo Krstičević, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 250 milijuna kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u sufinanciranju projekta sudjeluje s 24,7 milijuna kuna, koliko će osigurati i Hrvatske vode.