U sklopu projekta 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega', ovaj tjedan je organiziran obilazak gradilišta povodom početka izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) te završetka radova vodovodnih i kanalizacijskih mreža. 

Vrijednost započetih radova na rekonstrukciji i dogradnji UPOV-a je 66,7 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta aglomeracije Požega je pak 217,4 milijuna kuna. Pritom prihvatljivi troškovi iznose 171,7 milijuna kuna, a bespovratna sredstva Europske unije 124,4 milijuna kuna. 

Nacionalno sufinanciranje je 47,3 milijuna kuna, od čega Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) s Hrvatskim vodama sudjeluju svatko s 18,9 milijuna kuna, a jedinice lokalne samouprave s 9,4 milijuna kuna.

 

Ispusti u tlo 

"Projekt se provodi s ciljem povećanja priključenosti stanovništva i gospodarskih subjekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, čime će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika te postizanje i održavanje dobrog stanja voda. S odgovarajućom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, za razliku od postojećeg stanja koje uključuje izravne ispuste u tlo i u rijeku Orljavu te septičke jame, osigurat će se dobro ekološko stanje vodnih tijela", objavljeno je na stranicama Hrvatskih voda

Priključenost na sustav odvodnje i pročišćavanja nakon završetka projekta bit će 96 posto, a na vodoopskrbu 98 posto. Inače taj projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. i jedan je od 60 koji su odobreni, a čija je ukupna vrijednost više od 25 milijardi kuna. 

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. do sada su na području Požeško-slavonske županije odobreni i u provedbi projekti EU-a Lipik-Pakrac, Požega i Pleternica.