U Ivanić-Gradu su potpisani ugovori za revitalizaciju rijeke Lonje u vrijednosti 2,7 milijuna kuna. Riječ je o Ugovoru o sufinanciranju projekta 'Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Lonje u Ivanić-Gradu – III Faza' koji je dio zajedničkog projekta Hrvatskih voda i Ivanić-Grada. 

Vrijednost ugovora je 1,9 milijuna kuna s PDV-om od čega će Hrvatske vode osigurati 1,3 milijuna kuna, a Grad Ivanić-Grad 632 000 kuna. Ćorić. Projekt se odnosi na izvođenje radova na uređenju nasipa i obalnog pojasa uz rijeku Lonju u Ivanić-Gradu s izgradnjom pristupnog puta.

 

Rasterećenje velikih voda

"Uputit ćemo dio velikih voda koje će moći protjecati kroz Ivanić-Grad neškodljivo, a isto tako i oplemeniti male vode što znači i popravak, odnosno dobro stanje Lonje na području grada kao i nizvodno od Ivanić-Grada", istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković

K tomu, potpisan je Ugovor o uslugama za projekt 'Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma rijekom Lonjom - idejni i glavni projekt s istražnim radovima'. Ugovorom o uslugama vrijednim 793 000 kuna s PDV-om predviđena je izrada idejnog i glavnog projekta, a rok izrade je 24 mjeseca, priopćeno je iz Hrvatskih voda.

 

Vraćanje rijeke gradu 

"Opasnost od poplava je izgradnjom kanala svedena na minimum, ali smo mi građani Ivanić-Grada ostali bez rijeke i u najvećem dijelu godine ona se pretvara u baru, u vodu stajaćicu koja kroz Ivanić-Grad ne teče i samim time sve ono što nam je ona značila postalo je upitno. Upravo zato smo krenuli u ovaj projekt revitalizacije rijeke Lonje s Hrvatskim vodama gdje nastojimo vratiti našu rijeku našem gradu, ugovori koji su danas potpisani idu u tom smjeru", zaključio je gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš.