EBRD će zajmom od 10 milijuna eura podržati obnovu postojeće toplinske mreže u Rijeci, uvođenje objedinjenog sustava upravljanja potrošnjom energije te, u drugoj fazi, gradnju energane. Sredstva za provedbu projekta Energou osigurala je austrijska vlada, a novac za tehničku podršku bit će osiguran iz posebnog fonda dioničara EBRD-a. "Jako smo zadovoljni što tako respektabilna institucija prati poslovne planove Energoa. Očekujemo da će uspješna provedba ovog projekta biti od koristi građanima i našoj tvrtci", rekao je čelnik Energoa Sanjin Kirigin.