Već od prvog dana 2020. godine na snagu stupa zabrana primjene pojedinih radnih tvari u rashladnoj tehnici, ali i nove odredbe u vezi s pogonom, servisiranjem i označavanjem rashladne i klimatizacijske opreme i uređaja. Poznati njemački proizvođač Rittal za njihove korisnike ima odgovore na sva pitanja o tome što sada učiniti. Zahvaljujući personaliziranim savjetima i uslugama 'od kraja do kraja' operatori takve opreme sada mogu raditi planove u skladu sa zahtjevima budućnosti, zadovoljiti odredbe 'F-Gas regulative' i poboljšati energetsku učinkovitost. 


'F-Gas regulativa' i njezine posljedice

Smanjivanje fluoriranih stakleničkih plinova je vrlo aktualna tema koja ponajviše opterećuje korisnike i operatore rashladnih postrojenja i sustava kao što, primjerice, mogu biti i proizvođači automobila. Fluorirani staklenički plinovi danas se koriste kao radne tvari u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, opremi i sustavima. Emisije tih tvari koje ugrožavaju klimu u buduće se moraju smanjiti kako bi se ograničio njihov utjecaj na globalno zagrijavanje, a to se postiže njihovom ciljanom zamjenom ili pak primjenom alternativnih tehničkih rješenja. 

Uredba (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima (tzv. F-Gas regulativa), koja je na snazi od 1. siječnja 2015. za cilj ima smanjenje industrijskih emisija do 2030. za čak 70% u odnosu na razine iz 1990. godine. Preciznije, emisije fluoriranih stakleničkih plinova u zemljama Europske unije trebaju biti smanjene sa 70 mil. t ekvivalenta ugljičnog dioksida na 35 mil. t CO2eq u 2030. godini. Počevši od 1.1.2020. godine to zapravo znači zabranu primjene radnih tvari čiji je potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) veći od 2500, ali i nove odredbe u vezi s održavanjem, servisiranjem, ispitivanjem nepropusnosti, certificiranjem, odlaganjem i označavanjem rashladne opreme na koju se to odnosi.


Rittal pruža personaliziranu pomoć

Zbog ograničavanja primjene fluoriranih stakleničkih plinova i prodaje proizvoda (opreme i uređaja) koji ih sadržavaju, njihovi proizvođači traže odgovor na pitanje o tome koji će rashladni uređaji i rashladnici biti dopušteni za primjenu nakon 2020. godine. No, proizvođači, osoblje za održavanje i menadžeri odgovorni za energetiku mogu se osloniti na činjenicu da Rittal pruža rješenja za klimatizaciju u skladu sa zahtjevima 'F-Gas regulative' za nekoliko narednih godina, tako da ne moraju poduzimati ništa. 

Kao servisni partner Rittal također pruža korisne savjete svim korisnicima rashladnih sustava, uključujući i one koji nisu njegovi. Od određivanja stvarnog stanja sustava, proračuna njegove učinkovitosti, izrade prijedloga za djelovanje i određivanje potencijalnih ušteda, preko namještanja i puštanja novog sustava u pogon (uključujući i ugovore o održavanju), do odlaganja stare opreme - Rittal podupire operatore postrojenja i sustava pomoću personalizirane pomoći kako bi prevladali poteškoće koje donose propisi i zahtjevi za učinkovitošću. Korisnici pri tome imaju korist upravo od troškovne razvidnosti, kvalificiranog servisnog osoblja i produljenja jamstva. Rittal se pri tome može kontaktirati na broj 01/348 66 63 ili na e-mail service@rittal.hr.


Zaštita okoliša

Spomenuta Uredba je usmjerena na postupno ograničavanje količine fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se zaštitio okoliš. Posljedica toga je da proizvođači, operatori postrojenja i sustava i krajnji korisnici također moraju postupno prijeći na radne tvari s manjim GWP-om. Naime, koliko su rashladni sustavi spremni za budućnosti, između ostaloga, ovisi o radnoj tvari koju koriste. 

No, na Rittalove rashladne ormare i rashladnike te se zabrane ne odnose jer su izvedeni s hermetički zatvorenim krugom radne tvari i koriste dopuštene radne tvari. Podrobne informacije o 'F-Gas regulativi' Rittal je objavio u obliku bijele knjige na stranici: bit.ly/2KwklLH.


S Rittalovim kalkulatorom sve je jasnije

Zbog pojedinih odredbi 'F-Gas regulative' operatori rashladnih postrojenja, sustava i opreme koji sadržavaju određene količine radne tvari obvezni su provoditi redovita ispitivanja njihove nepropusnosti. No, pomoću Rittalovog F-gas kalkulatora oni sada mogu jednostavno odrediti u kojoj se mjeri na njihov postojeći sustav odnose odredbe 'F-Gas regulative'. Radi se o 'online' alatu koji proračunava vrijednost GWP-a i odgovarajuću vrijednost ekvivalenta CO2 na osnovi vrste odabrane radne tvari i njezine količine u primjeni. Taj ekvivalent određuje što operator treba poduzeti kako bi se uskladio s propisima.

Kako radi Rittalov F-gas kalkulator može se pogledati na stranici: www.rittal.com/de_de/f-gase/rechner.php?lang=en.

Pri tome se unose svi parametri sustava (kao što je napisano na natpisnoj pločici), vrsta radne tvari i količina punjenja u rashladnom krugu, a kao rezultat se dobiva ekvivalent CO2 za taj sustav. Uz to, prikazana je i prihvatljivost dodatnog punjenja radne tvari u slučaju propuštanja, ali i praktični savjeti za pogon postojećeg sustava.


Dodatne potpore i/ili poticaji

Vrijeme povrata ulaganja uvijek je kriterij koji tvrtke moraju uzeti u obzir. No, osim mogućnosti za uštede zahvaljujući zamjeni starih sustava klimatizacija novima i učinkovitima, postoje i mogućnosti za skraćivanje vremena povrata ulaganja zahvaljujući raznim potporama i/ili poticajima. 

Primjerice, njemačko Savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode i reaktorsku sigurnost (BMU) promiče i potiče projekte za zaštitu klime u Njemačkoj u sklopu Nacionalne incijative za klimu (NKI). Kada je riječ o učinkovitosti i smanjenju emisija stakleničkih plinova, financiranje je osigurano kako bi se pomoglo operatorima rashladnih postrojenja, sustava i opreme. Cilj je povećati energetsku učinkovitost, smanjiti potrebe za hlađenjem i emisije fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladne i klimatizacijske opreme i uređaja. Operatorima rashladnih postrojenja i sustava u Njemačkoj stoga su od koristi poticaji koje za zamjenu rashladnih ormara ili rashladnika daju BMU ili Savezni ured za gospodarstvo i kontrolu izvoza (BAFA). Oprema i djelatnosti koje se potiču provjeravaju se i ispituju od slučaja i slučaja. Istodobno, tvrtke koje su specijalizirane za prijave na natječaje pomažu operatore u svim potrebnim koracima i provjerava mogu li se iste investicijske mjere koristiti zajedno s ostalim programima financiranja. Podrobnije informacije o njemačkim 'Državnim poticajima za zamjenu rashladnih ormara i sustava procesne klimatizacije' mogu se pronaći u obliku bijele knjige na stranicama: bit.ly/2KwklLH.