HEP-Toplinarstvo je uz račun za studeni krajnjim kupcima toplinske energije u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću uputilo dopis s informacijama o Zakonu o tržištu toplinske energije, priopćeno je iz HEP-a. Kako je pojašnjeno, Zakon definira krajnjeg kupca i kupca toplinske energije. Krajnji kupac toplinske energije je vlasnik stana ili poslovnog prostora koji kupuje toplinsku energiju za vlastite potrebe, dok je kupac toplinske energije pravna ili fizička osobe koja temeljem Ugovora o potrošnji toplinske energije proizvodi toplinsku energiju u kotlovnici ili kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinskom energijom (ovisno o tipu toplinskog sustava), obračunava i raspodjeljuje troškove toplinske energije na krajnje kupce (ispostavlja račune), te održava i rukuje toplinskim podstanicama i unutarnjim instalacijama grijanja u zgradi, što uključuje sve zajedničke instalacije grijanja, osim onih koje se nalaze unutar stambenih/poslovnih prostora, pojašnjavaju u HEP-u. 
Krajnji kupci do 1. veljače 2014. moraju izabrati kupca toplinske energije s kojim moraju sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije najkasnije do 1. lipnja 2014. Zgrade s više od 70 stanova obvezne su ugraditi razdjelnika ili mjerila topline, te termostatske radijatorske ventile u sve stambene i poslovne prostore spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije do kraja 2015. (zgrade s manje od 70, a više od dva stana do kraja 2016.). Propisane su i novčane kazne za krajnje kupce koji ne ugrade razdjelnike ili mjerila do propisanog roka. Ugovor o potrošnji toplinske energije krajnji kupci mogu sklopiti s pravnom ili fizičkom osobom koja je upisana u registar kupaca toplinske energije. 
HEP-Toplinarstvo je od listopada ove godine registrirano za djelatnost kupca, te će ovlaštenim predstavnicima suvlasnika ponuditi uvjete za sklapanje ugovora. Uvjeti se razlikuju ovisno o karakteristikama pojedine zgrade, odnosno o tipu toplinskog sustava na koji je zgrada spojena (samostalni, zatvoreni ili centralni), zaključuje se u priopćenju.