Dvije ruske tvrtke, Interrao i Naftna industrija Srbije zainteresirane su da ulažu u dva postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije u Beogradu. Direktor Uprave za energetiku grada Beograda Marko Stojanović rekao je da su obje lokacije na Novom Beogradu, s tim što je NIS zainteresiran za izgradnju nove, a Interrao za modernizaciju stare toplane. Kapacitet tih kogeneracijskih postrojenja je od 100 do 450 MW, izjavio je Stojanović na CEDEF forumu "Daljinsko grijanje u Srbiji - kogeneracija i naplata toplinske energije prema utrošku". On je napomenuo da je još jedna tvrtka, čije ime nije otkrio, zainteresirana da bude strateški partner za izgradnju TE-TO na Ceraku, kapaciteta 1 MW električne i 7,8 MW toplinske energije. U završnim smo razgovorima sa tim strateškim partnerom, rekao je on i dodao da će na projektu na Ceraku biti moguće korištenje podticajnih tarifa za obnovljive izvore energije, objavio je Tanjug.