Zagorski vodovod započeo s radovima na sanaciji glavnog kolektora Gornja Stubica – Oroslavje, u sklopu izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Zaboka i Zlatara, a koji će omogućiti sakupljanje fekalnih i otpadnih voda i slanje prema pročišćivaču, čime će se spriječiti daljnje zagađenje Topličine i prirode uz potok. 

U Zagorskom vodovodu kažu kako će sve biti popraćeno video inspekcijom kanalizacije prije i nakon sanacije. "Sanacijom će glavni kolektor primati samo fekalne vode i bit će nepropustan. Fekalne vode koje se sada ulijevaju i onečišćuju Topličinu, što se odnosi na područje Oroslavja te jedan ispust u Stubičkim Toplicama, spojit će se na glavni kolektor, odnosno on će se staviti u punu funkciju, a što će imati pozitivan učinak na okoliš", rekao je direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić

Prvi korak 

Glavni kolektor i pripadajuće slivno područje će u konačnici postati dio planiranog sustava odvodnje otpadnih voda Zabok sa planiranim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, a prvi korak u tome je upravo osposobljavanje glavnog kolektora. 

Krajnji cilj sustava odvodnje otpadnih voda je, kaže Mihovilić, zaštita i zdravlje ljudi te očuvanje okoliša, javlja portal Zagorje.com. 

Ukupna ugovorena vrijednost za sanaciju glavnog kolektora Gornja Stubica - Oroslavje nešto je veća od 14 milijuna kuna, od čega iznos prihvatljivih troškova iznosi gotovo 11,3 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, Europska unija iz Kohezijskog fonda u oviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira iznos od 7,9 milijuna kuna (67,16 posto prihvatljivih troškova). Radovi bi trebali biti završeni u veljači 2020. godine.