U Sisku je koncem proteklog tjedna potpisano šest ugovora za sanaciju vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa. Ugovore je potpisao generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković s predstavnicima odabranih izvođača radova, tvrtkama Binđo, Sokol, Vodoprivreda Zagorje i Brodska Posavina. 

Vrijednost potpisanih ugovora je nešto više od 83,6 milijuna kuna, a financirani su iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa temeljem javnog poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 'Osiguranje preventivne infrastrukture oštećene potresom'. 

Ti ugovori obuhvaćaju šest lokacija oštećenja: lijevoobalni nasip rijeke Save u naselju Galdovo, desnoobalni nasip rijeke Kupe u naselju Krnjica, lijevoobalni nasip rijeke Save u naselju Palanjek, desnoobalni nasip rijeke Kupe uzvodno od ušća rijeke Petrinjčice, lijevoobalni nasip rijeke Save u naselju Hrastelnica i lijevoobalni nasip rijeke Petrinjčice u Petrinji, objavljeno je na stranicama Hrvatskih voda.

 

Štetno djelovanje voda 

Nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, podsjećaju u Hrvatskim vodama, uočena su oštećenja na postojećim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na branjenom području malog sliva Banovina u Sisačko-moslavačkoj županiji te su uočene i opasnosti od sloma objekata obrane od poplava na nekim mikrolokacijama, kao i stvarna opasnost od poplave kod pojave visokih vodostaja. 

Taj poziv nadoknadit će sredstva operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, uspostavljanje druge linije obrane od poplava postavljanjem boks-barijera, izgradnju pristupnih puteva, izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i samu sanaciju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih potresom

Inače, ukupna vrijednost aktivnosti odrađenih u 2021. iznosi približno 30,7 milijuna kuna, dok se u 2022. i 2023. godini planiraju izvesti radovi u vrijednosti od gotovo 108,4 milijuna kuna.