Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) je 16. siječnja na portalu e-Savjetovanje pokrenulo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

Pravilnik je u postupku je donošenja sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. iz upravnog područja vodnoga gospodarstva koje obuhvaća 14 mjera. 


Vodno gospodarstvo 

Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019., odnosno mjerama iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, planirano je rasterećenje u ukupnom iznosu većem od 8,3 milijuna kuna, što predstavlja 31,8 posto u odnosu na trenutačno stanje. 

Savjetovanje je otvoreno do 31. siječnja, javlja MZOE.