Za klimatizaciju i hlađenje prostorija u kojima se smješta računalna oprema u pravilu se koriste posebno namijenjeni uređaji i oprema. Razvijeni su i optimirani upravo za zahtjeve koji se postavljaju na rad računskih i podatkovnih centara i mikroklimatske uvjete u takvim prostorima. 

No, u slučaju manjih toplinskih opterećenja mogu se koristiti i uobičajeni uređaji za komfornu klimatizaciju. Naravno, tada se mora obratiti pozornost na ograničenja takvih rješenja i zahtjeve za ostvarivanje sigurnog rada ugrađene računalne opreme. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.