Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu je 25. siječnja bio središte okupljanja stručnjaka iz tvrtki i agencija koje se bave održivim razvojem energetike, s fokusom na obnovljive centralizirane toplinarske sustave. U sklopu niza okruglih stolova i konferencija pod nazivom 'Hrvatska energetska tranzicija' te projekta CoolHeating, koji je dio europskog programa Obzor 2020, na FSB-u je održana konferencija 'Tehnički aspekti malih modularnih obnovljivih centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava'. 
Na Konferenciji je bio prikazan primjer najbolje prakse iz Danske: energetski sustav otoka Bornholma. Torben Jørgensen objasnio je korake u procesu planiranja primjene centraliziranog toplinskog sustava. Velik je naglasak stavio na motivaciju i uključivanje građana i lokalne zajednice u cijeli proces planiranja. Uz to, bilo je i riječi o ekonomskoj koristi i prednostima CTS-a i naglašena nužnost pristupačnosti cijene toplinske energije u odnosu na individualne sustave grijanja. Christian Doczekal iz austrijske tvrtke GET istaknuo ključne faktore na koje se treba fokusirati pri pokretanju projekta malog centraliziranog toplinskog ili rashladnog sustava. Prikazana su iskustva iz Güssinga, austrijskog grada poznatog po integraciji i iskorištavanju lokalnih obnovljivih izvora i korištenja CTS-a. Objašnjeni su koraci u planiranju takvoga sustava, koje mora biti dugoročno, pri čemu je potrebno uzeti u obzir i smanjenje toplinskih potreba, odnosno smanjenje polazne temperature CTS-a. Kao i Jørgensen, naglasak je stavio na uspostavljanje dijaloga i povjerenja sa građanima.
Predstavnik tvrtke Herz, Milutin Zečević je prikazao paletu proizvoda te tvrtke, čija je specijalnost izrada kotlova na biomasu (sječku, pelete i cjepanice) različitih toplinskih učina, od nekoliko kW do 10 MW. Osim kotlova, Herz proizvodi i dizalice topline, opremu za dovod biomase, postrojenja s organskim Rankineovim ciklusom i kogeneracijska postrojenja. Christian Engel iz tvrtke Thermaflex prikazao praktična iskustva korištenja cijevi za distribucijske mreže centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava. Istaknuo je toplinske gubitke, troškove i ostale probleme u praksi te na što se treba usredotočiti tijekom planiranja i postavljanja cijevi. Naglašen je značaj energetske tranzicije za buduće generacije i prelaska na 4. generaciju centraliziranih toplinarskih sustava, čime se značajno snižavaju temperature u mreži. Na taj način se mogu koristiti plastične cijevi koje su znatno jeftinije i u kraćem roku se postave. 
Predstavljen je priručnik o malim modularnim obnovljivim centraliziranim toplinskim i rashladnim sustavima koji je izrađen u sklopu projekta CoolHeating, a čije je jedan od autora gosp. Doczekal. Njegova engleska verzija je već dostupna na stranici www.coolheating.eu, dok je hrvatska verzija još u izradi. 
Konferenciju je zaključio Velimir Nastasić iz tvrtke Danfoss s temom 'Toplinske podstanice - praktična iskustva'. Prikazani su problemi koji se mogu pojaviti u prijenosu topline između dobavljača i krajnjeg korisnika i rješenja koja predlaže Danfoss, a temelje se na hidrauličkom uravnotežavanju i korištenju regulacijskih ventila. Spomenuti su i razni primjeri korištenja njihovih proizvoda u Rusiji, Kini i Engleskoj.