U narednih nekoliko dana će HEP Toplinarstvo namjestiti automatsku regulaciju u svojim toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti sezona grijanja 2017./2018. u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, gdje postoje njegovi toplinarski sustavi. U razdoblju izvan sezone grijanja provest će se revitalizacija 7,6 km postojećeg distribucijskog toplinarskog sustava i izgraditi oko 5,2 km nove mreže, prvenstveno u Zagrebu. Ti radovi će uzrokovati kratke prekide u opskrbi potrošnom toplom vodom, o čemu će krajnji potrošači biti pravovremeno obaviješteni. Istodobno, krajnji potrošači sada nesmetano mogu provoditi radove na unutarnjim instalacijama sustava grijanja u svojim stanovima i poslovnim prostorima sve do početka rujna, kada se sustav u svakoj zgradi priprema za početak nove sezone grijanja. Prije tih radova treba isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što smiju obavljati isključivo radnici HEP Toplinarstva na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade. Istodobno, suvlasnicima zgrade se preporučuje međusobno dogovoriti o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Nakon završetka svih radova, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP Toplinarstvu pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije i potom slijedi punjenje instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi, ali i da suvlasnici zgrade organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija. Sezona grijanja 2018./2019. započet će najranije 15.9.2018. godine, u skladu s vremenskim uvjetima, ističe u svojem priopćenju HEP Toplinarstvo.