Na javnom pozivu za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Hrvatskoj, kojeg je na proljeće raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Grad Pula dobio je najviše mogućih 1,2 milijuna kuna sufinanciranja za projekt zamjene rashladnika za unutarnju ugradnju s pripadajućim tornjem, ukupno vrijedan gotovo 1,48 milijuna kuna. 

Riječ je o projektu zamjene klimatizacije Gradske palače čiji sustav nije u uporabi zbog zastarjele tehnologije, a za ovaj poziv FZOEU udio sufinanciranja nije uvjetovao indeksom razvijenosti, poput onog za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra te je i iznos koji je Pula dobila znatno viši. 

"Veseli me svaki zahvat na obnovi i zaštiti naše kulturne baštine, a posebice onaj koji nam k tome štedi energiju i javni novac", rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić

Sufinancirat će se izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova zamjene rashladnog sustava, nabava i ugradnja novog uz demontažu i ekološko zbrinjavanje postojećeg sustava, kao i trošak stručnog nadzora nad izvođenjem navedenih radova na Gradskoj palači, javlja Grad Pula.