Cilj države je povećanje energetske učinkovitosti toplana i korištenje energenata koja ne onečišćuju okoliš, izjavila je koncem prošlog tjedna potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović prilikom potpisivanja ugovora o sanaciji i modernizaciji toplane Cerak. 

"Ovaj projekt je bitan, tiče se modernizacije u još šest gradova u Srbiji i pridonijet će kvalitetnijem grijanju, posebice što većina toplana nije rekonstruirana 30 godina. Naš cilj i usmjerenost su i diversifikacija u plinskom gospodarstvu i energetska učinkovitost, kao i zelena agenda i energetska tranzicija, a važan dio u ukupnoj energetskoj bilanci je i toplinska energija, i naša poruka je da nema odustajanja od energetske tranzicije. Naprotiv, pokazat ćemo da možemo biti brži i učinkovitiji, a naši novi kapaciteti će proizvoditi čišću i zdraviju energiju", rekla je.

 

Toplane na biomasu 

Ona je navela kako je cilj da toplinarski sustavi postanu financijski održivi, energetski učinkovitiji, uz manje emisije štetnih plinova. 

"Ovo je bitan dan zato što pokazujemo kako u Beogradu i te kako vodimo računa ne samo o tome da svi građani imaju kvalitetnije grijanje, nego i zbog toga što je ova toplana primjer kako je moguće koristiti obnovljive izvore, jer će se iz solarnih modula proizvoditi dio energije. S njemačkom Kreditnom bankom za obnovu – KfW prvi put u Srbiji radimo na tome da toplane potpuno promjene gorivo koje koriste i već su završene toplane na biomasu u Priboju i Malom Zvorniku, a radit ćemo i projekte u Novom Pazaru i drugim gradovima", istaknula je. 

Beograd je posljednji grad koji je potpisao ugovor u okviru pete faze projekta obnove toplinarskog sustava koji se ostvaruje s KfW-om, čija je vrijednost 14 milijuna eura. Projekt se realizira u sedam gradova – Beogradu, Nišu, Leskovcu, Jagodini, Boru, Negotinu i Senti, a ukupna vrijednost je 32 milijuna eura, javlja Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije

Rade Basta, direktor tvrtke Beogradske elektrane, dodao je kako će se ostvarenjem tog projekta unaprijediti isporuka toplinske energije te će se omogućiti sigurnija opskrba. K tomu, kazao je, ta tvrtka će tako smanjiti ovisnost o uvozu energenata.