Ministar zaštite okoliša Srbije Goran Trivan izjavio je da se u Srbiji pročišćuje manje od 10% otpadnih voda i naveo da bi za izgradnju 359 sustava za preradu otpadnih voda trebalo izdvojiti približno pet milijardi eura. 

Najvažniji dio posla ovog ministarstva u posljednje dvije godine bio je stvaranje uvjeta za investiranje u okoliš kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije koja će se potaknuti kreditom od 200 milijuna eura“, rekao je Trivan. Trivan je obišao sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem početak radova na izgradnji druge faze po kapacitetu – linije mulja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Leskovac u selu Bogojevce nadomak tog grada, koju financira Vlada Srbije preko ministarstva zaštite okoliša. 
Realizacijom ove faze projekta uz već završenu prvu fazu kao i radove na izgradnji kolektora Leskovac će 2020. godine imati završeno moderno Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda

Onečišćene vode zagađuju i hranu 
 
Realizacijom ove faze projekta uz već završenu prvu fazu kao i radove na izgradnji kolektora Leskovac će 2020. godine imati završeno moderno Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda. Projekt obuhvaća izgradnju Centralnog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (CPPOV), izgradnju glavnog gradskog kolektora i proširenje kanalizacione mreže u prigradskim naseljima. „Prerada otpadnih voda je najvažnija početna točka u dostizanju europskih standarda u zaštiti okoliša. Ako su vam zagađene vode, zagađeno vam je zemljište, hrana, ugroženo zdravlje“, rekao je Trivan.