Izgradnja i opremanje novih zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici nedavno su završeni. Vrijednost projekta je 4,5 milijuna kuna, javlja Grad Koprivnica

Novi zdenci (B-1A i B-2A) su nakon hidrogeoloških istražnih radova izbušeni do dubine od 40 metara te opremljeni najmodernijom elektrostrojarskom opremom u nadzemnim objektima. 

Realizacija ove investicije od iznimnog je značaja za tvrtku Koprivničke vode jer će se novim bunarima osigurati dovoljni kapaciteti pitke vode visoke kvalitete. Također, osigurat će se stabilnost opskrbe pitkom vodom za uslužno područje Koprivničkih voda za nekoliko narednih desetljeća.