U posljednje vrijeme nam se javljaju zabrinuti građani s upitima smiju li i dalje koristiti svoj postojeći plinski kotao za grijanje i pripremu potrošne tople vode ('bojler') koji ne zadovoljava nove uvjete energetske učinkovitosti. Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan: SMIJU!!!
Naime, sve su češći slučajevi da pojedini instalateri ili serviseri pri obavljanju servisa plinskog uređaja ili pojedini dimnjačari pri obavljanju poslova redovite kontrole dimnjaka korisniku jednostavno napomenu da njegov postojeći bojler sada 'zabranjuju europski propisi'. Naravno, cilj svega je da se korisnik odluči za nabavu i ugradnju novog uređaja, a kako se takav novi uređaj u pravilu neće moći spojiti na postojeći dimnjak, to podrazumijeva i sanaciju sustava za odvod dimnih plinova u cijeloj zgradi. 
Direktiva 2009/125/EZ o eko-dizajnu doista propisuje uvjete za energetsku učinkovitost svih uređaja koji koriste energiju. To znači da su plinski kotlovi koji nisu u kondenzacijskoj izvedbi na području Europske unije stvarno 'zabranjeni' i to već nešto više od dvije godine. No, mora se napomenuti da to 'zabranjeni' znači da se jednostavno više ne mogu prodavati, odnosno puštati na tržište zemalja EU-a, ali nipošto i nikako ne i da se ne smiju dalje koristiti! Uostalom, o tome je li neki plinski kotao zadovoljava ili ne zadovoljava odredbe s obzirom na energetsku učinkovitost (barem za sada) ne odlučuju nikakve tehničke osobe (tj. ni serviseri ni instalateri ni dimnjačari), već odgovarajuća tijela zadužena za kontrolu proizvoda na tržištu. 
S druge pak strane, ako takav plinski uređaj i njemu pripadajući sustav za odvod dimnih plinova ne zadovoljavaju tehničke uvjete za siguran i pouzdan rad (tj. za sprječavanje požara i eksplozije, za sprječavanje trovanja ugljičnim monoksidom i sl.), onda upravo serviser, instalater i dimnjačar o tome trebaju upozoriti korisnika pa i izvijestiti nadležnog operatora distribucijskog sustava koji će takvom korisniku u krajnjem slučaju obustaviti daljnju isporuku plina, dok se ne uklone uočeni nedostaci i spriječe opasnosti za ljude i imovinu.
Dakle, svi koji imate 'stare bojlere koji više nisu energetski učinkoviti', slobodno ih možete koristiti i dalje. No, kada se jednom pokvare, nećete ih moći zamijeniti istim takvim uređajem, već onime u novoj, kondenzacijskoj izvedbi, što ujedno znači da ćete u pravilu tome trebati prilagoditi sustav za odvod dimnih plinova (sve to, naravno, podrazumijeva i određene troškove!).
O toj će problematici svakako biti više riječi na 17. plinarskom forumu, 22. veljače 2018. godine u Zagrebu.