Europski projekt Prilagodljive inovacije u ciklusu kruženja vode za pametnu ekonomiju – REWAISE, u okviru programa istraživanja i inovacija Obzor 2020. pokrenut je ovog rujna. 

Cilj projekta je stvoriti novi 'pametni vodni ekosustav', koji će rezultirati održivim hidrološkim ciklusom bez ugljičnog otiska, u skladu s konceptom elastičnog kružnog gospodarstva, vraćajući pritom energiju, hranjive tvari i korisne materijale iz vode. 

Kako bi prihvatio ovaj koncept i naglasilo istinsku vrijednost vode, projekt razvija inteligentnu digitalnu platformu za decentralizirana rješenja i donošenje odluka, koja uključuje sve relevantne dionike iz živućih laboratorija (eng. living labs) u razmjenu najboljih praksi i olakšavanje zajedničkog stvaranja. 


Živući laboratoriji 

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) će, kao partner na projektu REWAISE, razviti procedure optimalnog upravljanja postrojenjima i sustavima u ciklusu kruženja vode - postrojenjima za pripremu pitke vode, vodoopskrbnim sustavima, sustavima odvodnje i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda - kako bi osigurao njihov rad na socioekonomski optimalan način. 

Potom će razviti procedure za koordinaciju između nezavisnih postrojenja i sustava u ciklusu kruženja vode koje su temeljene na ekonomskim mehanizmima ponude i potražnje kako bi mu se nadalje smanjio ukupni socioekonomski trošak te utjecaj na okoliš. Razvijene procedure optimalnog upravljanja i koordinacije bit će implementirane i testirane u ciklusima kruženja vode mediteranske, atlantske i kontinentalne grupe REWAISE živućih laboratorija. 

Voditelj projekta REWAISE na FER-u je prof. dr. sc. Mario Vašak, voditelj Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (ZARI).

 

Energetika i promet 

Projekt će provoditi 24 subjekta iz 11 europskih zemalja, predvođeni španjolskim poduzećem Aqualia, kako bi surađivali tijekom sljedećih pet godina te preusmjerili paradigmu s linearne na kružnu, pametnu ekonomiju s vodom. REWAISE će otkriti punu vrijednost vode uzimajući u obzir tri ključna tehnička, ekonomska i društvena čimbenika koja će generirati. 

To su vrijednost u vodi izdvajanjem i korisnom upotrebom otopljenih tvari kao što su hranjive tvari, minerali, kemikalije i metali, kao i organske tvari i energija, ugrađeni u tokove sirove i korištene vode. Zatim, vrijednost iz vode koja izražava važnost vode za gospodarske aktivnosti i srodna poduzeća u sektoru voda, posebice za mala i srednja poduzeća te vrijednost kroz vodu, uzimajući u obzir društvene, zdravstvene i dobrobitne funkcije vode, jer omogućuje gotovo sve naše gospodarske aktivnosti, a većina proizvoda ima značajan vodeni otisak - o vodi ovise energetika i promet, priopćeno je iz FER-a.

 

Nove tržišne niše 

Uz pomoć mreže od devet živućih laboratorija, raspoređenih diljem Europe i grupiranih u tri čvorišta po glavnim europskim klimatskim zonama (mediteranska, atlantska i kontinentalna), REWAISE će u stvarnom životnom okruženju demonstrirati postignute tehnološke inovacije i nove modele upravljanja vodama. 

Kroz te živuće laboratorije, REWAISE će poboljšati društveni angažman, prilagoditi normativne prepreke, ukloniti prepreke održivim lancima vrijednosti i razviti zajedničke digitalne alate u cjelovitom pristupu vodno pametnog društva. Koncepti će biti prilagodljivi i primjenjivi na druge općine i komunalne tvrtke u Europi i širom svijeta, što će omogućiti optimizaciju raspodjele resursa i stvaranja vrijednosti u vodnom ciklusu. 

Uz doprinos Europske unije u iznosu od gotovo 15 milijuna eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 18,8 milijuna eura), REWAISE će također stvoriti nove tržišne niše i potaknuti rast malih i srednjih poduzeća mobilizacijom ulaganja povezanih s vodom, poput onih Svjetskog fonda za inovacije u vodi, i povezivanjem korisnika sa specifičnim potrebama za vodom, uključivanjem ekonomskih modela i procjena održivosti kao što je npr. analiza životnog ciklusa, troškova ili rizika. 

Novo poslovanje vezano uz vodu pojačat će se unapređenjem tržišnog prihvaćanja novih sirovina i olakšavanjem logistike recikliranih proizvoda, također dovodeći u stvarnost inovativne procese za pročišćavanje vode i proizvodnju energije.