Ugovor za izgradnju sanitarno-fekalne odvodnje s pročišćavanjem u naselju Suha Katalena potpisan je početkom prosinca u Đurđevcu. Vrijednost radova je 7,9 milijuna kuna. 

Tvrtka Komunalije i Grad Đurđevac ovaj su projekt prijavili na natječaj programa ruralnog razvoja na mjeru 7.2.1. ulaganje u građenje javnih ustanova za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Uspješno je osigurano stopostotno financiranje projekta iz sredstava EU-a.

"Provedenom studijom za aglomeraciju pokazalo se neisplativo spajati sustav kanalizacije Suhe Katalene na središnji dio u Đurđevcu te se pristupilo projektiranju samostalne aglomeracije Suha Katalena sa sustavom odvodnje. Izgradit će se sustav sanitarno–fekalne odvodnje s 4 259 metara gravitacijskog cjevovoda i 255 metara tlačnog voda, jedna crpna stanica i pročistač. U sklopu izgradnje sustava odvodnje u Suhoj Kataleni za sva kućanstva će se izgraditi priključci na odvodnju, što uključuje priključni cjevovod i kontrolno okno na parceli budućeg korisnika", rekao je direktor Komunalija iz Đurđevca Tomislav Kolarić


Prigradska naselja 

Izgradnjom sustava za 337 mještana u ovom prigradskom naselju riješit će se problem otpadnih voda te će sa zaštititi okoliš, podzemne i površinske vode od onečišćenja i osigurati kvaliteta vodotoka koji prolazi kroz to mjesto. 

"Ovo je samo jedan od projekata kroz koji želimo riješiti cjelokupno pitanje sustava odvodnje na području grada i prigradskih naselja. Zahvaljujući Aglomeraciji Đurđevac, riješit ćemo Budrovac i Čepelovac, a kroz ovaj projekt Suhu Katalenu. Spremni su i projekti odvodnje za prigradska naselja Sveta Ana, Mičetinac i Sirova Katalena", rekao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.

"Osim što naši stanovnici imaju uvjete za spajanje na mrežu vodoopskrbe, uskoro će svi imati i uvjete spajanja na sustav odvodnje", rekao je. 

Predviđeni završetak radova je u svibnju 2023. godine, objavljeno je na stranicama Grada Đurđevca.