Poznati proizvođači opreme za grijanje, odnosno crpnih sustava, Herz, Lipovica i Wilo organizirali su u razdoblju 4. - 30.10.2012. godine stručne seminare koji su održani u Osijeku, Rijeci, Puli, Varaždinu, Splitu i Zagrebu. Na seminarima koji su ponajviše bili namijenjeni projektantima koji se bave grijanjem i klimatizacijom ukupno je bilo oko 300 sudionika iz cijele Hrvatske, što je za današnje prilike vrlo respektabilan broj. Tako je na skupu u Osijeku bilo nazočno 60, Rijeci i Puli po 30, Varaždinu 60, Splitu 70 te u Zagrebu 110 sudionika.
Pri tome su najprije prezentirani Herzovi  kotlovi najnovije generacije i načini uravnotežavanja sustava grijanja. Isto tako, predstavljen je i Lipovicin proizvodni program i prednosti njezinih aluminijskih radijatora te Wilove visokoučinkovite crpke, pri čemu je dan i kraći ostvrt na ErP-direktivu i zahtjeve koji se s tim u vezi postavljaju na nove proizvode u tehnici grijanja. 
Zaključak sa svih prezentacija je da je ovo bio jedan od uspješnih načina komunikacije s projektantima te je plan nastaviti s istim aktivnostima i 2013. godine. 
Na kraju, valja reći da su svi prisutni obveznici stručnog usavršavanja za prisustvovanje na svakom seminaru dobili po dva boda. Dakako, svi seminari su uobičajeno završili ugodnim druženjem uz domjenak.