Zahvaljujući Ugovoru o izgradnji sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Trogira, općine Okrug i manjeg dijela općine Seget i grada Kaštela (A2), krenuli su radovi treće faze projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir

Ugovoreni radovi u ovoj fazi projekta obuhvaćaju izgradnju više od 26 kilometara fekalnih kolektora, 13 kilometara vodovoda, crpne stanice CS Medena, tlačnog cjevovoda CS Balan-Rožac, podmorskog cjevovoda kopno-Čiovo, hidroforskih stanica HS Saldun i HS Mastrinka. 

Predviđeno trajanje radova je 30 mjeseci, a njihova vrijednost iznosi 139 milijuna kuna.

 

Priključenost stanovništva 

Vrijednost projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir iznosi 1,43 milijarde kuna i njega s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija. 

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir značajno će se povećati priključenost stanovništva na vodoopskrbu i sustav odvodnje, smanjit će se gubici pitke vode te će se nadogradnjom postojećeg CUPOV-a Divulje na 2. stupanj pročišćavanja i izgradnjom UPOV-a Čiovo s 2. stupnjem pročišćavanja osigurati odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda na području cijele aglomeracije, što će značajno pridonijeti i čišćem moru i okolišu, izvijestile su Hrvatske vode.