U Rijeci plin za kućanstva pojeftinjuje za 17% a toplinska energija na distributivnom području Energa za 20%, što je posljedica Vladine odluke o smanjenju cijene plina. Cijena toplinske energije vraća se s dosadašnjih 0,43 kn/kWh na 0,37 kn/kWh bez PDV-a. Direktor tvrtke Energo Sanjin Kirigin rekao je da je ulazna cijena plina niža za 24%. Energo je cijenu plina koji on distribuira kućanstvima smanjio s 3,93 kune po m3 na 3,29 kune po m3 s PDV-om. Energo je u proteklih desetak godina investirao oko 300 milijuna kuna u širenje plinovodne mreže, koja je sad duža od 300 km.