Slovenska Agencija za energetiku objavila je pregled aktualnih maloprodajnih cijena toplinske energije iz distributivnih sustava za grijanje stambenih prostora i pripremu sanitarne tople vode za tipičnog potrošača topline u višestambenoj zgradi u devet odabranih slovenskih općina. Analizirale su maloprodajne cijene, koje osim toplinske energije uključuju i cijenu trošarina i PDV-a, na području Općine Ljubljana, Općine Celje, Općine Kranj, Općine Maribor, Općine Slovenj Gradec, Općine Velenje i općina Jesenice, Ravne. na Koroškem i Trbovlju. 

U devet odabranih slovenskih općina prosječna cijena topline za grijanje stambenih prostora i pripremu sanitarne tople vode za tipičnog potrošača topline u višestambenoj zgradi s godišnjom obračunskom snagom od 7 kW i prosječnom godišnjom potrošnjom od 6,21 MWh u listopadu 2021. iznosio je 99,45 eura/MWh i 16% je veći nego u 2020. Najveći rast cijene osjetit će potrošači toplinske energije u Jesenicama. Prema posljednjim najavama distributera toplinske energije u ovoj općini, maloprodajne cijene su od 1. listopada ove godine čak 68% više nego u rujnu ove godine. 

Drugo najveće povećanje cijena imao je Maribor gdje su usluge poskupile nešto manje od 40% u godinu dana. U analiziranim općinama 58% energije proizvedeno je iz ugljena, 28% iz prirodnog plina a 12% iz biomase. Agencija naglašava da na rast cijena odlučujuću ulogu ima rast cijena plina (tamo gdje je plin glavni energent) i emisijskih dozvola (tamo gdje je energent ugljen, a to su Ljubljana i općina Velenje).