Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja je pokrenulo savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o standardu kakvoće voda. Ovim nacrtom se propisuje standard kakvoće voda za površinske uključujući i priobalne vode i one teritorijalnog mora te podzemne vode, zatim, elementi za ocjenjivanje stanja voda i, među ostalim, monitoring stanja voda. 

Također, ovim nacrtom prijedloga uredbe izvršeno je dodatno usklađenje s odredbama Direktive 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja. 


Prihvatljiv protok 

Jednako tako, nacrtom je datno uređena odredba vezana za ekološki prihvatljiv protok te su izvršena i druga usklađenja s odredbama Zakona o vodama (NN 66/19), koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine. 

Savjetovanje je otvoreno do 4. rujna do kada zainteresirana javnost može postavljati pitanja i dobivati pojašnjenja od ministarstva, a dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11750.