Ministarstvo zaštite okoliša nabavilo je osam demonstracijskih klimatizacijskih uređaja za srednje strukovne škole u Velikoj Gorici, Osijeku, Koprivnici, Imotskom, Varaždinu, Novoj Gradišci, Rijeci i Metkoviću, a koji umjesto fluoriranih stakleničkih plinova kao radnu tvar koriste propan. Nabava ovih uređaja omogućit će sadašnjim i budućim generacijama učenika da se obuče kako bi mogli instalirati i servisirati uređaje koji ne koriste tvari koje oštećuju ozonski sloj i koji će u dogledno vrijeme u potpunosti zamijeniti postojeće uređaje koji koriste štetne tvari. Sukladno novoj EU Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima čija primjena počinje 1. siječnja 2015. godine propisuje se zabrana određenih rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji koriste fluorirane stakleničke plinove, kao i smanjenje potrošnje fluorougljikovodika i uvođenje novih radnih tvari kao što su propan, amonijak i druge. Kako bi mogli obučavati učenike, u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica održana je edukacija nastavnika za rad s tim demonstracijskim uređajima. Nabava uređaja i edukacija nastavnika dio je mjera i aktivnosti koje Ministarstvo poduzima u zaštiti ozonskog sloja. "Pokrenuli smo 6,5 milijuna kuna vrijedan projekt zamjene klimatizacijskih uređaja u javnim institucijama i ustanovama. Nabavili smo i demonstracijske klima uređaje za obuku učenika u 8 srednjih strukovnih škola te provodimo edukaciju nastavnika kako bi im prenijeli nova znanja i vještine i naučili ih instalirati i servisirani ove nove, moderne, uređaje", kazao je ministar zaštite okoliša Zmajlović.