Kako je na 2. njemačkoj konferenciji o toplini izjavio predsjednik Saveznog njemačkog industrijskog udruženja za kućansku, energetsku i ekološku tehniku (BDH), nakon razmjerno slabe 2007. godine, u Njemačkoj ponovno značajno raste potražnja za učinkovitim sustavima grijanja. Pri tome se može primijetiti velik porast potražnje za sustavima grijanja koji ne koriste samo prirodni plin ili loživo ulje, već i obnovljive izvore energije, a njihov se udio od 2005. godine s 20% povećao na 40%. Kao glavni razlog za to spominju se visoke cijene loživog ulja i prirodnog plina, ali i potpore koje se u Njemačkoj daju za primjenu učinkovitih i sustava grijanja koji koriste obnovljive izvore. Inače, od sustava koji koriste obnovljive izvore, više od 85% ih je solarnih sustava.