U Lučkoj upravi Rijeka je koncem siječnja potpisan ugovor za izradu Projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na terminalu za pretovar stoke u Bršici – Bazen Raša. 

Sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave, za izradu projektne dokumentacije odabrana je tvrtka Hidroprojekt-ing iz Zagreba. 

Ugovor, čija je vrijednost 881.875 kuna, potpisali su Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka, i Luka Jelić, direktor tvrtke Hidroprojekt-ing. 

Projektna dokumentacija, izvijestila je Lučka uprava Rijeka, uključuje glavni i izvedbeni projekt za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda. Prema ugovoru, rok isporuke za navedenu dokumentaciju je 300 dana.

 

Biološka obrada 

Terminal za stoku u Bršici opremljen je gatom za privez brodova, stajama za prihvat i skladištenje stoke, nadstrešnicama za sijeno, otvorenim prostorom za odlaganje i ostalim potrebnim pratećim objektima. 

Postojeći sustav funkcionira po modelu prikupljanja otpadnih voda u podzemni spremnik i odvoz materijala specijaliziranim cisternama na konačno mjesto zbrinjavanja. 

Ugradnjom novog pročistača, terminal za stoku u Bršici dobiva cjelovit tehnološki sustav za pročišćavanje otpadnih voda koji pomoću sustava za mehanički predtretman i biološku obradu otpadnih voda osigurava kvalitetu pročišćene vode u skladu s važećim propisima Hrvatske i postojećim normama Europske unije.

voda na dlanu