U Općini Semeljci ovaj tjedan su potpisani ugovori za 'Izgradnju linijskih građevina Aglomeracije Semeljci' unutar Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci

Vrijednost tih ugovora je približno 94,5 milijuna kuna. Njima je obuhvaćena gradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju vodoopskrbe na području općine Semeljci, izgradnju odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja. 

Ukupna vrijednost Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Semeljci je gotovo 219,6 milijuna kuna, od čega je 69,3 posto financirano bespovratnim sredstvima Europske unije. Ostali iznos sufinanciran je nacionalnim sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Općine Semeljci i Đakovačkog vodovoda. 

TIm projektom planira se smanjenje gubitaka na sustavu vodoopskrbe te uspostava javne odvodnje otpadnih voda na području općine Semeljci. Njme će se podići stupanj priključenosti korisnika na sustave vodoopskrbe i odvodnje, izvijestile su Hrvatske vode.