Ugovori za dva projekta iz područja vodnoga gospodarstva, za aglomeraciju Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete te aglomeraciju Koprivnica potpisani su ovaj tjedan. 

Projekt 'Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete' vrijedan je gotovo 353 milijuna kuna. Više od 196 milijuna kuna, odnosno 70 posto prihvatljivih troškova čine europska sredstva. Ostalih 86 milijuna kuna osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode te jedinice lokalne samouprave na čijem području se provode aktivnosti ovoga projekta. 

Realizacijom ovoga projekta izgradit će se i/ili rekonstruirati oko 35 km vodoopskrbnog cjevovoda te 81 km sustava javne odvodnje. Također će biti izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ferdinandovac te nadograđena dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Virje i Podravske Sesvete. Sve će to pridonijeti većoj priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Konkretno, na sustav vodoopskrbe bit će priključeno novih 9 477 stanovnika, a na sustav odvodnje njih 15 513. K tomu, smanjit će se vodni gubici, javlja MZOE


Manji dio financiranja 

Vrijednost projekta 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica' je gotovo 513 milijuna kuna. Veći dio, 284 milijuna kuna, odnosno 70 posto prihvatljivih troškova, čine EU sredstva. 

U sklopu projekta bit će izgrađeno i/ili rekonstruirano oko 31 km sustava javne vodoopskrbe te više od 100 km sustava javne odvodnje. 

"Na jedinicama lokalne samouprave je manji dio financiranja projekta koji su od silnog značaja za građane", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. 

Realizacijom ovih projekata priključenost na sustav vodoopskrbe i odvodnje u Koprivničko-križevačkoj županiji bit će značajno iznad hrvatskog prosjeka.