U Splitu su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir. Projekt Kaštel-Trogir sufinancira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. gdje je Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. 

Ovaj projekt vrijedan je 1,43 milijarde kuna, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1,15 milijardi kuna od čega 803,2 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 347,8 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 139,1 milijuna kuna) te Vodovod i kanalizacija iz Splita (69,5 milijuna kuna). 


Rekonstrukcija mreže 

Projekt obuhvaća izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Kaštela i Trogira te izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a razdoblje provedbe projekta je do prosinca 2023. Godine, priopćeno je iz Hrvatskih voda

Proširenjem mreže vodoopskrbe na sjeverno područje Kaštela te priključivanjem dodatnih 7 700 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe koji nisu imali pristup javnoj vodoopskrbi, smanjit će se broj stanovnika bez pristupa javnom sustavu vodoopskrbe, a rekonstrukcijom mreže vodoopskrbe pridonijet će se smanjenju stvarnih gubitaka s 42% na 36%. Također, proširenjem mreže javne odvodnje povećat će se priključenost, kao i niska stopa prikupljanja otpadnih voda do ciljanog iznosa 95% do kraja provedbe projekta 2023. godine te do 98% za razdoblje do 2025. 

Uz ugovore za EU Projekt Kaštel - Trogir potpisan je i Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području općine Lećevica između Hrvatskih voda i Vodovoda i kanalizacije Split u vrijednosti 16,1 milijuna kuna.