U sklopu projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija – Novigrad sredinom tjedna potpisan je ugovor Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad. Vrijednost ugovora je 247,3 milijuna kuna.

Grad Umag javlja kako se zahvaljujući ovom ugovoru predviđa gradnja UPOV-a Umag s pristupnom prometnicom te nadogradnja UPOV-a Novigrad. 

Nakon izgradnje novog UPOV-a, postojeći uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Umagu i Savudriji odlaze u povijest. Umjesto njih, izgradit će se UPOV s mehaničkim i biološkim stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 59 000 ES (ekvivalent stanovnika).

 

Niži operativni troškovi 

Krešimir Vedo, predsjednik Uprave komunalne tvrtke 6. maj odvodnja, prilikom potpisivanja ovog ugovora naglasio je kako tehnologija koja se uvodi novim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja vrhunac kvalitete u pročišćavanju. 

"Sustav je vizualno atraktivan, nižih operativnih troškova, a višeg stupnja pročišćavanja", izjavio je. 

Inače, procijenjena vrijednost projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad je gotovo 445,4 milijuna kuna bez PDV-a, od čega 71 posto čine bespovratna sredstva Europske unije, dok ostalih 29 posto u jednakim udjelima financiraju Hrvatska, Hrvatske vode i 6. maj odvodnja.