Ustavni sud na svojoj sjednici krajem ožujak presudio je da se privremeno obustavlja spajanje vodnih područja u Republici Hrvatskoj. Riječ je o kontroverznom okrupnjavanju vodoprivreda, koje država želi provesti s proklamiranim ciljem aktiviranja još većeg investicijskog ciklusa, za kojeg tvrde da manje vodnokomunalne tvrtke nemaju ni iskustva ni znanja. No, neke vodoprivrede su pokrenule ocjenu ustavnosti Uredbe o uslužnim područjima, koja nalaže okrupnjavanje, jer smatraju da će u novom sustavu upravljanja biti podreprezentirane te da provedba neće ići u korist lokalnih vodovoda, koji su u nekim primjerima, znatno uspješniji od većih vodnokomunalnih tvrtki, kao što je primjerice slučaj u Zagrebu.

"Do donošenja konačne odlukeu tom predmetu, Ustavni sud privremeno je obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju navedeneUredbe. Naime, Ustavni sud prihvatio je da razlozi zbog kojih su predlagatelji predložili pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te Uredbe otvaraju pitanje njezine formalne suglasnosti s Ustavom i zakonom, pitanje kriterija prema kojima su uspostavljena uslužna područja i određene njihove granice tekriterija kojima su određena društva preuzimatelji, što podrazumijeva podrobno ispitivanje navedenog problema u skladu s ustavnim vrednotama i zakonskim odredbama koje reguliraju navedeno područje. Polazeći od razloga koji su izneseni u odnosu na štetne posljedice koje može prouzročiti primjena Uredbe, a imajući u vidu i rok određen člankom 89. stavcima 1., 3. i 4. Zakona o vodnim uslugama (8.travnja 2022.) u kojem se treba izvršiti prijenos komunalnih vodnih građevina, Ustavni sud,vodeći se načelom pravne sigurnosti i objektivnog pravnog poretka,ocijenio je potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih općih i pojedinačnih akatai radnji koje se poduzimaju na temelju te Uredbe do donošenja odluke o njezinoj suglasnosti s Ustavom i zakonom.", stoji u odluci Ustavnog suda.