Europska komisija (EK) je pokrenula internetsko javno savjetovanje kako bi prikupila mišljenja o predstojećoj reviziji popisa onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama te odgovarajućih regulatornih standarda.

Ta je inicijativa posebice važna za provedbu nedavno donesenog Akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja u okviru Europskog zelenog plana i dio je šireg rada na učinkovitijoj i sigurnijoj uporabi vode


Administrativno pojednostavljenje 

Prema evaluaciji iz prosinca 2019. godine, zakonodavstvo EU-a o vodama uglavnom je svrsishodno. Međutim, potrebno je poboljšanje u čimbenicima kao što su ulaganja, provedbena pravila, uključivanje ciljeva povezanih s vodama u druge politike, administrativno pojednostavljenje i digitalizacija, javlja EK. 

Cilj je ove revizije ukloniti neke od nedostataka u vezi s kemijskim onečišćenjem i pravnom obvezom regulatornog preispitivanja popisa onečišćujućih tvari, kao i pridonijeti bržoj provedbi.

Javno savjetovanje otvoreno je za povratne informacije do 1. studenoga.