Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i o sufinanciranju za europske projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Novog Vinodolskog, Novalje, Umaga i Vrbovca. Potpisali su ih predstavnici vodnokomunalnih tvrtki, krajnjih korisnika i Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda, a u sva četiri projekta ukupno će biti uloženo 1,51 mlrd. kuna, od čega 854,96 mil. kuna čine bespovratna europska sredstva. Naime, u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', odakle se financiraju i ta četiri projekta, Hrvatskoj je za vodnokomunalne projekte dostupno čak 1,05 mlrd. eura ili 7,9 mlrd. kuna, a do sada su potpisani ugovori za 35 projekta ukupne vrijednosti 13,3 mlrd. kuna s porezom na dodanu vrijednost.
Projekt na području Novog Vinodolskog još uključuje Crikvenicu i Selce provodit će se do kraja kolovoza 2023. godine. Pri tome će se izgraditi 90 km cjevovoda i dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čime će se priključenost na sustav odvodnje u Novom Vinodolskom povećati na 83%, a na području Crikvenice i Selca na 86%. Ukupna vrijednost projekta je 459,55 mil. kuna (s PDV-om), pri čemu su ukupni prihvatljivi troškovi 367,64 mil. kuna, od čega su bespovratna europska sredstva 261,12 mil. kuna ili 71,02%. Preostali dio osigurat će se iz nacionalnog sufinanciranja: iz sredstava MZOE-a, Hrvatskih voda i korisnika, komunalne tvrtke Vodovod Žrnovnica.
Projektom u Novalji će se do kraja 2022. godine izgraditi gotovo 3 km vodoopskrbnih cjevovoda i oko 50 km kanalizacijskih cjevovoda pa će se priključenost na sustav odvodnje povećati sa 69% na 97%. Uz to, izgradnjom vodospreme 'Komorovac' osigurat će se dovoljne količine vode u ljetnim mjesecima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) je 310,44 mil kuna, pri čemu su ukupni prihvatljivi troškovi 248,35 mil. kuna, od čega 69,46% čine bespovratna europska sredstva. Naravno, ostatak će osigurati MZOE, Hrvatske vode, Grad Novalja i novaljska komunalna tvrtka Komunalije
Projekt u Umagu uključuje i Savudriju i Novigrad. Njime će se do kraja studenoga 2023. godine povećati priključenost na javni sustav odvodnje otpadnih voda na području Umaga i Savudrije sa 79 na 92%, a na području Novigrada s 93 na 94%. Vrijednost projekta s PDV-om iznosi 556,69 mil. kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 445,36 mil. kuna. Od toga će se bespovratnim europskim sredstvima pokriti 71,14%, a ostatak također iz sredstava MZOE-a i Hrvatskih voda, ali i lokalne komunalne tvrtke 6. maj odvodnja.
Konačno, projekt u Vrbovcu trebao bi se provoditi do kraja listopada 2021. godine i u njegovom će se sklopu izgraditi 56,8 km cjevovoda sustava javne odvodnje, čime će se ujedno priključenost na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda povećati s 37,6 na 83%. Vrijednost projekta je 189,23 mil. kuna (s PDV-om), pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznosi 151,38 mil. kuna, što će se u udjelu 67,06% pokriti iz bespovratnih sredstava. Ostatak će ponovno financirati MZOE i Hrvatske vode, ali i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, objavio je MZOE.