Na temelju predloženih izmjena Zakona o financiranju vodnog gospodarstva neće doći do povećanja cijene vode, a građani neće biti dodatno opterećeni. Rekao je to ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić na sjednici Vlade u Osijeku. Vlada je u saborsku proceduru poslala prijedloge izmjena dvaju zakona - o vodama i o financiranju vodnog gospodarstva. Izmjene zakona o financiranju vodnog gospodarstva Vlada je uputila u hitnu saborsku proceduru, jer je važećim zakonom uspostavljen privremeni obračun naknade za korištenje voda, za što je osnovica isporučena količina vode, a traje do kraja ove godine. Nedonošenjem predloženih izmjena od početka iduće godine počeo bi obračun prema zahvaćenoj vodi, što bi, s obzirom na gubitke u javnoj vodoopskrbi od prosječno 49 posto, rezultiralo bitnim povećanjem cijene. Stoga se izmjenama ponovno uspostavlja privremeni obračun naknade (prema isporučenoj količini vode), a do primjene uredbe o visini naknade za korištenje voda, kojom bi se uredili i korekcijski koeficijenti za naknadu za korištenje voda zbog prihvatljivih gubitaka vode. U međuvremenu će se provesti aktivnosti na uspostavi sustava telemetrijskog praćenja mjerenja zahvaćenih količina te kroz Plan upravljanja vodama osigurati sredstva za sanaciju gubitaka vode. “Na taj način neće doći do povećanja naknade za korištenje voda”, kazao je Ćorić. Predloženim se izmjenama želi poboljšati obračun i naplata naknade za uređenje voda pa se predlaže da jedinice lokalne samouprave, koje uz komunalnu naknadu naplaćuju i naknadu za uređenje voda i koje su za to dosad dobivale pet posto od naplaćene naknade, ubuduće dobiju 10 posto iznosa te naknade.