Potpisan je Ugovor za izgradnju sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka u vrijednosti 105 milijuna kuna. Ugovor su potpisali župan Istarske županije Valter Flego, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i predstavnik izvođača radova Vanja Vižintin. 
Ovaj sustav navodnjavanja jedan je od devet projekata navodnjavanja koje su Hrvatske vode pripremile za financiranje kroz Program ruralnog razvoja. Područje sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka administrativno se nalazi na području grada Poreča i općine Tar-Vabriga i obuhvaća oko 490 hektara poljoprivrednog zemljišta. 
Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka koristit će preko sto krajnjih korisnika (OPG-ovi i tvrtke). Voda za navodnjavanje osigurat će se zahvaćanjem vode iz sustava javne vodoopskrbe Istarskog vodovoda u razdoblju od listopada tekuće do svibnja iduće godine spremanjem u akumulaciju, te njenim trošenjem iz akumulacije u vegetacijskom periodu. 
Putem županijskog plana navodnjavanja, radi se na izradi održivih koncepcija razvoja navodnjavanja unutar mikro cjelina Istre, kao što su područja Poreštine, Rovinjštine, Bujštine, Pazinštine, Labinštine i Buzeštine. U sklopu vodoopskrbnog plana županije, a u kombinaciji sa studijama korištenja voda za potrebe vodoopskrbe područja Raške doline i Doline rijeke Mirne, izrađen je optimalni koncept održivog razvoja i suživota vodoopskrbe i navodnjavanja u Istarskoj županiji, priopćeno je iz Hrvatskih voda. 
Izrađena je i dokumentacija za gradnju pilot projekata na područjima mikroregija kroz koja bi se uspostavilo navodnjavanje na oko 1.810 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ukupna vrijednost izgradnje ovih sustava procjenjuje se na više od 200 milijuna kuna.